Rheine

begeistert

» Helfer

Gasthörprogramm der Hochschule Osnabrück

Ansprechpartner ist:

Hochschule Osnabrück/Lingen
University of Applied Sciences
Center for International Students (CIS)

www.hs-osnabrueck.de/CIS
international@hs-osnabrueck.de

—————————————————-

Universität Osnabrück
University of Osnabrueck
Coordination Refugees

www.uni-osnabrueck.de/refugees
welcome@uni-osnabrueck.de

—————————————————-

Zentrale Studienberatung Osnabrück
Study Counseling Service Osnabrück (ZSB)

www.zsb-os.de/international
info@zsb-os.de